Депозити за юридически лица

Свободните ти средства, също могат да генерират доходност, при гарантирана сигурност!  Възползвай се от атрактивните ни предложения за депозити в различни срочности и валути - BGN, EUR или USD за суми до 100 000 ЕВРО или техния еквивалент в друга валута. За суми надвишаващи 100 000 EUR лихвените условия са по индивидуално договаряне.
Научи повече на място в наш офис, където служител на TBI Bank ще отговори на всичките ти въпроси!  


Лихвени проценти


Лева
1 мес.
-
3 мес.
-
6 мес.
0.25%
12 мес.
0.45%
24 мес.
-
Евро
1 мес.
-
3 мес.
-
6 мес.
0.25%
12 мес.
0.45%
24 мес.
-
Щатски долари
1 мес.
0.50%
3 мес.
0.80%
6 мес.
1.10%
12 мес.
1.30%
24 мес.
1.50%

** Посочените лихвени проценти са за суми до 100 000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми, надвишаващи максимума, лихвените проценти са по договаряне.


Предимства

ВИСОКА ДОХОДНОСТ 
Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на датата на падеж.

ГЪВКАВОСТ
Възможност за избор измежду разнообразни по вид срочности и различни валути -  BGN, EUR и USD; Възможност за довнасяне на суми по вече открита депозитна сметка. 

СИГУРНОСТ
Паричните средства и начислените лихви са защитени и гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

УДОБСТВО
Възможност за 24/7/365 наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на TBI Bank.

Условия 

 • Депозитите, обявени в настоящия лихвен бюлетин на TBI Bank са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който обезпечава пълното им изплащане чрез търговска банка, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, на едно лице, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като към посочената сума се включват и начислените лихви към датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от същия закон, с изключение на случаите, изрично изброени в Закона. Установяването на общия размер на задължението на Банката към един вложител се определя съгласно чл. 12 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда за гарантиране на влоговете в банките започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.
   
 • Лихвите, начислявани и изплащани от TBI Bank по депозитните сметки се определят съобразно пазарните лихвени проценти на вътрешния и международния пазар и лихвената политика на Банката
   
 • Лихвите по привлечените средства се начисляват, събират и изплащат в съответната валута, освен ако не е договорено друго
   
 • При предсрочно прекратяване на депозита се изисква един работен ден предизвестие, като в този случай Банката начислява лихвен процент, приложим за разплащателни сметки в съответната валута
   
 • Лихвените проценти се изчисляват на годишна база като се спазва лихвената конвенция 365/365 дни
   
 • Всеки клиент може да открие един или няколко депозита в банката до обща стойност 100 000.00 евро. Суми надвишаващи максимума са по договаряне

Приложими документи

Брошура на Фонда за гарантиране на влоговете в банкитеИзтегли
pdf формат
Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01 08 2018Изтегли
pdf формат
Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 16 03 2018Изтегли
pdf формат
Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 01 2018Изтегли
pdf формат
Стандартна тарифа за такси и комисионни за юридически лица 24 03 2018Изтегли
pdf формат
Standard Tariff for Charges and Commissions of TBI Bank for Legal Entities 15.01.2019Изтегли
pdf формат
Общи условия по кредити, предоставяни на физически лица от Ти Би Ай Банк ЕАДИзтегли
pdf формат

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54