Документи

Документи за физически лица


Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 01 08 2018
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 03 05 2016
Изтегли
pdf формат

Тарифа по чл 22, ал 2 НИДИП валидни от 01 07 2018
Изтегли
pdf формат

Тарифа по чл 22, ал 2 НИДИП
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 10.12.2018
Изтегли
pdf формат

Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Ти Би Ай Банк ЕАД валидни от 01 07 2018
Изтегли
pdf формат

Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Ти Би Ай Банк ЕАД
Изтегли
pdf формат

Приложение 1 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
Изтегли
pdf формат

Приложение 2 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
Изтегли
pdf формат

Приложение 3 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
Изтегли
pdf формат

Общи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица от „Ти Би Ай Банк” ЕАД 8.10.2018
Изтегли
pdf формат

Общи условия за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк 01 12 2016
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 24 03 2018
Изтегли
pdf формат

Правила и регламенти кампания всеки ден е перфектен за нови идеи 01 03 2018 - 31 03 2018
Изтегли
pdf формат

Общи условия за издаване на банкови карти от Ти Би Ай Банк 20 09 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 08 06 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 10 06 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 11 01 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 11 07 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 16 03 2018
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 21 08 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 23 02 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 01 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 07 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 09 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 29 02 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 30 03 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 01 01 2018
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 02 05 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 07 04 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 09 01 2017
Изтегли
pdf формат

Общи условия за издаване на банкови карти от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД” 08.10.2018 г.
Изтегли
pdf формат

General terms & conditions on providing of payment services for individuals 15.01.2019
Изтегли
pdf формат

Брошура на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
Изтегли
pdf формат

Често задавани въпроси за услугата 3D секретен код
Изтегли
pdf формат

Как да регистрираш 3D секретен код в 3 стъпки
Изтегли
pdf формат

Ръководство за използване на услугата 3D секретен код
Изтегли
pdf формат

Инструкция за работа с нарежданията за масови плащания в електронното банкиране на Ти Би Ай Банк ЕАД
Изтегли
pdf формат

Анализ на Ти Би Ай Банк ЕАД за качеството по изпълнение на клиентски нареждания съгласно чл 3, т 3 от делегират регламент (ЕС) 2017-576 за 2017
Изтегли
pdf формат

Известие към клиентите
Изтегли
pdf формат

Информационна брошураотносно платежна сметка за основни операции
Изтегли
pdf формат

Информация за предоставяне на платежна сметка за основни операции от Ти Би Ай Банк
Изтегли
pdf формат

Информация за използване на услугата по прехвърляне на платежна сметка от на Ти Би Ай Банк
Изтегли
pdf формат

Речник на стандартизирани термини от списъка на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка
Изтегли
pdf формат

GTC_Winter-Tires2018_OthPartners
Изтегли
pdf формат

GTC_Winter-Tires2018_Diana
Изтегли
pdf формат

Общи условия на кампанията Бонус продукт на Ти Би Ай Банк
Изтегли
pdf формат

Общи условия на кампанията "Пазарувай онлайн и играй за смартфон."
Изтегли
pdf формат

Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2018г
Изтегли
pdf формат

АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2018г
Изтегли
pdf формат

Документи за юридически лица


Стандартна тарифа за такси и комисионни за юридически лица 24 03 2018
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 01 2018
Изтегли
pdf формат

Standard Tariff for Charges and Commissions of TBI Bank for Legal Entities 15.01.2019
Изтегли
pdf формат

Общи условия по кредитите предоставяни на еднолични търговци и юридически лица от Ти Би Ай Банк 06 11 2014
Изтегли
pdf формат

Общи условия по кредити, предоставяни на физически лица от Ти Би Ай Банк ЕАД
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01 08 2018
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 16 03 2018
Изтегли
pdf формат

Декларация за свързаност
Изтегли
pdf формат

Искане за отпускане на кредитен лимит
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01 10 2013
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01 10 2014
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 02 06 2014
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 04 03 2015
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 08 06 2017
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 15 05 2013
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 15 12 2014
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 17 08 2015
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 18 03 2013
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 20 10 2012
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 25 01 2016
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 25 07 2017
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 27 01 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 02 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 03 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 08 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 08 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 09 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 10 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 02 12 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 12 01 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 15 03 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 15 06 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 16 06 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 17 05 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 23 06 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 24 03 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 26 04 2012
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 27 10 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 29 04 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони за юридически лица 02 05 2017
Изтегли
pdf формат

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00