Финансови отчети


Индивидуален годишен финансов отчет 2018
Изтегли
pdf формат

Консолидиран годишен финансов отчет 2018
Изтегли
PDF формат

Консолидиран годишен финансов отчет 2017
Изтегли
pdf формат

Индивидуален годишен финансов отчет 2017
Изтегли
pdf формат

Консолидиран годишен финансов отчет 2016
Изтегли
pdf формат

Индивидуален годишен финансов отчет 2016
Изтегли
pdf формат

Консолидиран годишен финансов отчет 2015
Изтегли
pdf формат

Индивидуален годишен финансов отчет 2015
Изтегли
pdf формат

ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 70 НА ЗКИ И ЧАСТ ОСМА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №575/2013 ЗА 2018 г.
Изтегли
pdf формат

Годишно оповестяване TBI Bank 2017
Изтегли
pdf формат

Годишно оповестяване TBI Bank 2016
Изтегли
pdf формат

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54